The beginning

Prace w tym katalogu obejmują różne rysunki i obrazy które powstały na przestrzeni lat. Począwszy od pierwszego roku studiów aż do dwóch lat po ich skończeniu kiedy wziąłem się “na poważnie” za tworzenie. A więc są prace z Europejskiej Akademii Sztuk, z mojego pobytu we Francji oraz studiów w państwowej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomimo dużej rozpiętości czasowej i różnej formuły wszystkim pracą towarzyszy jeden cel ; tajemnica. Wywołanie w widzu wrażenia niesamowitości.


Większą część stanowią rysunki. Na tym etapie więcej rysowałem niż malowałem. Obrazy zaczęły pojawiać się później i dość sporadycznie. Duży wpływ wywarł na mnie Franciszek Starowieyski, który był moim profesorem w EAS jak i przyjecielem domu. Rysunki te chodź w większość powstałe w Państwowej Akademii, swój ostateczny kształt nabrały już po zakończeniu studiów. Wybrałem i przedstawiłem je w kolejności zdawało by się ewolucyjnej, jednak cały ten okres cechował kompletny chaos. Trudności w chronologii dodaje fakt, że wiele prac poprawiłem już po akademii. Katalog ten obejmuje tak wiele lat i doświadczeń z okresu w którym tworzyłem z doskoku, czasem koncentrując się mocniej, czasem przerzucając swoje zainteresowania na inne dziedziny (kung fu, buddyzm Zen), że nie sposób doszukać się w nich jakieś liniowej ewolucji. Jest to raczej wybór prac które do tej pory cenie i uważam za skończone dzieła.

Podobnie z malarstwem. Zaprezentowany tu zbiór przedstawia obrazy malowane na przestrzeni wielu lat które pokazują jak różne formy malarskie mnie interesowały. Moje abstrakcje powstały częściowo we Francji ale częściowo po skończeniu cyklu pejzaży w 2010 r. Tu przedstawiam tylko kilka.